Κεντρικά Ηλιακά Συστήματα

integra-all

Το απόλυτο σύστημα drain back από 300lt έως  1.500lt

Το Mega Integra είναι ένα ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα drain back που εκμεταλλεύεται ην αρχή της αποστράγγισης.

Συγκεκριμένα, το θερμοαγώγιμο υγρό (το οποίο χρησιμοποιείται σε αναλογία 60% νερό/40% υγρό) κυκλοφορείται μέσα σε ένα κλειστό σύστημα χωρίς πίεση και μεταφέρει θερμότητα από τους ηλιακούς συλλέκτες στο ΖΝΧ (ζεστό νερό χρήσης) μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας. Όταν η θερμοκρασία στους ηλιακούς συλλέκτες πέσει σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνη του θερμοδοχείου  ή όταν η θερμοκρασία του συστήματος υπερβεί τους 85 C / 185 F, η αντλία του συστήματος κλείνει και το θερμοαγώγιμο υγρό αποστραγγίζει από τους συλλέκτες και τις σωληνώσεις αδειάζοντας εντελώς το κλειστό κύκλωμα.

Έτσι, παραμένει το σύστημα ασφαλές από υπερθέρμανση καθώς η μεταφορά θερμότητας στο θερμοδοχείο διακόπτεται, ενώ προστατεύεται από παγετό αφού δεν υπάρχει νερό να παγώσει και να δημιουργήσει ανεξέλεγκτες φθορές.

Το Mega Integra είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει μεγαλύτερες απαιτήσεις ζεστού νερού σε σχέση με το Integra και γι’ αυτό διατίθεται σε χωρητικότητες από 300lt έως 1.500lt.

H επιλογή του προσφέρει μια σειρά από ασύγκριτα πλεονεκτήματα όπως:

  • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, με την ελαχιστοποίηση των βλαβών και τη χρήση λιγότερων εξαρτημάτων λόγω της λειτουργίας χωρίς πίεση
  • ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφού έχει μηδενικό κίνδυνο βλαβών
  • ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, καθώς καταργεί πολλά μέρη ενός τυπικού συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας (δοχείο διαστολής, βαλβίδα ελέγχου, δείκτης πίεσης, εξαεριστικό)
  • ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ καθώς το κύκλωμα αδειάζει αυτόματα και έτσι μένει προστατευμένο μέχρι την επαναφορά του ρεύματος, χωρίς να παραμένει στάσιμο νερό που μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή παγετό
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ με παραγόμενο ζεστό νερό για περισσότερο χρόνο, αφού αποτρέπει την αντιστροφή θερμότητας τη νύχτα και ελαχιστοποιεί έτσι τις απώλειες θερμότητας

Ένα σύστημα drain back Μega Integra απαρτίζεται από:

Θερμοδοχείο από 300lt έως 1500lt Διαφορικό θερμοστάτη Ειδικά σχεδιασμένο κυκλοφορητή Από 2 έως 12 ειδικά σχεδιασμένους ηλιακούς συλλέκτες Dionissos.

Θερμοδοχείο από 300lt έως 1500lt

Είναι επισμαλτωμένa στους 850 C και παρέχει συνεχή προστασία ενώ σε συνδυασμό με το ανόδιο μαγνησίου εξασφαλίζει  μεγάλη διάρκεια ζωής και αποτελεσματικής λειτουργίας. Επίσης διαθέτει:

  • δύο εναλλάκτες (για σύνδεση με το ηλιακό σύστημα αλλά και την κεντρική θέρμανση)
  • μία ηλεκτρική αντίσταση 4KW
  • Βαλβίδα ελέγχου για τη ράβδο μαγνησίου
  • Φλάντζα επιθεώρησης
  • Δυνατότητα ανακυκλοφορίας

Διαφορικός θερμοστάτης

Tα Μega Integra διαθέτουν προηγμένα συστήματα ελέγχου τα οποία παρέχουν πολλές δυνατότητες ελέγχου και επιτήρησης της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ των συλλεκτών και του θερμοδοχείου. Η λειτουργία των κυκλοφορητών ελέγχεται επίσης από αυτές τις μονάδες ελέγχου.

Ειδικά σχεδιασμένος κυκλοφορητής

photo here…

Από Δύο έως Δώδεκα ειδικά σχεδιασμένοι ηλιακοί συλλέκτες Dionissos

Κάθε συλλέκτης αποστράγγισης Dionissos Drain είναι υψηλής απόδοσης επίπεδος συλλέκτης σφραγισμένος με EPDM και επισφραγισμένος με ειδικό πολυπρισματικό  κρύσταλλο υψηλής αντοχής και διαπερατότητας.  Οι συλλέκτες διαθέτουν πλευρικά και στην πλάτη μόνωση από πετροβάμβακα.

Βάση για τους συλλέκτες

Χάρη στη συμπαγή βάση των συλλεκτών αλλά και τις εφαρμογές τοποθέτησης που παρέχονται από την GAUZER η εγκατάσταση του drain back Μega Integra  μπορεί να γίνει και σε επίπεδη οροφή και σε επικλινή στέγη.