Κάθε ηλιακό σύστημα της GAUZER συνοδεύεται από εγγύηση 5ετίας, με διαφανής και αναλυτικούς όρους χρήσης αλλά και σαφείς οδηγίες εγκαταστάσεις.

Έτσι, συμβάλλομε τόσο στην ειλικρινή σχέση με τους ανθρώπους-επαγγελματίες ή οικογενειάρχες που μας εμπιστεύονται, όσο και στη μεγιστοποίηση της αξίας επένδυσής τους, με απεριόριστο χρόνο ζωής του συστήματος.

Εγγυήσεις GAUZER