Κεντρικά Ηλιακά Συστήματα

integra-all

Το ιδανικό σύστημα drain back έως 200lt

Το Integra είναι ένα ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα για παραγωγή ζεστού νερού, έως 200lt,  του οποίου η λειτουργία στηρίζεται στην αρχή της αποστράγγισης.

Συγκεκριμένα, το θερμοαγώγιμο υγρό (το οποίο χρησιμοποιείται σε αναλογία 60% νερό/40% υγρό) κυκλοφορείται μέσα σε ένα κλειστό σύστημα χωρίς πίεση και μεταφέρει θερμότητα από τους ηλιακούς συλλέκτες στο ΖΝΧ (ζεστό νερό χρήσης) μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας. Όταν η θερμοκρασία στους ηλιακούς συλλέκτες πέσει σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνη του θερμοδοχείου  ή όταν η θερμοκρασία του συστήματος υπερβεί τους 85 C / 185 F, η αντλία του συστήματος κλείνει και το θερμοαγώγιμο υγρό αποστραγγίζει από τους συλλέκτες και τις σωληνώσεις αδειάζοντας εντελώς το κλειστό κύκλωμα.

Έτσι, παραμένει το σύστημα ασφαλές από υπερθέρμανση καθώς η μεταφορά θερμότητας στο θερμοδοχείο διακόπτεται, ενώ προστατεύεται από παγετό αφού δεν υπάρχει νερό να παγώσει και να δημιουργήσει ανεξέλεγκτες φθορές.

Το Integra εξασφαλίζει στην επιχείρηση ή την οικογένεια που το επιλέγει μια σειρά ακαταμάχητων πλεονεκτημάτων, όπως:

  • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, με την ελαχιστοποίηση των βλαβών και τη χρήση λιγότερων εξαρτημάτων λόγω της λειτουργίας χωρίς πίεση
  • ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφού έχει μηδενικό κίνδυνο βλαβών
  • ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, καθώς καταργεί πολλά μέρη ενός τυπικού συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας (δοχείο διαστολής, βαλβίδα ελέγχου,δείκτης πίεσης, εξαεριστικό)
  • ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ καθώς το κύκλωμα αδειάζει αυτόματα και έτσι μένει προστατευμένο μέχρι την επαναφορά του ρεύματος, χωρίς να παραμένει στάσιμο νερό που μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή παγετό
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ με παραγόμενο ζεστό νερό για περισσότερο χρόνο, αφού αποτρέπει την αντιστροφή θερμότητας τη νύχτα και ελαχιστοποιεί έτσι τις απώλειες θερμότητας
Ένα σύστημα drain back Integra απαρτίζεται από:
Θερμοδοχείο 200lt Διαφορικό θερμοστάτη Ειδικά σχεδιασμένο κυκλοφορητή Δύο ειδικά σχεδιασμένους ηλιακούς συλλέκτες Dionissos. Βάση για τους δύο συλλέκτες
Δείτε εδώ τις εξωτερικές διαστάσεις ενός
ηλιακού συστήματος drain back Integra:

integra-dims

Θερμοδοχείο 200lt

Είναι επισμαλτωμένο στους 850 C και παρέχει συνεχή προστασία ενώ σε συνδυασμό με το ανόδιο μαγνησίου εξασφαλίζει  μεγάλη διάρκεια ζωής και αποτελεσματικής λειτουργίας. Επίσης διαθέτει:

  • δύο εναλλάκτες (για σύνδεση με το ηλιακό σύστημα αλλά και την κεντρική θέρμανση)
  • μία ηλεκτρική αντίσταση 4KW
  • Βαλβίδα ελέγχου για τη ράβδο μαγνησίου
  • Φλάντζα επιθεώρησης
  • Δυνατότητα ανακυκλοφορίας

Διαφορικός θερμοστάτης

Το Integra 200lt διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα ελέγχου το οποίο παρέχει πολλές δυνατότητες ελέγχου και επιτήρησης της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ των συλλεκτών και του θερμοδοχείου. Η λειτουργία του κυκλοφορητή ελέγχεται επίσης από αυτή τη μονάδα ελέγχου.

Ειδικά σχεδιασμένος κυκλοφορητής

photo here…

Δύο ειδικά σχεδιασμένοι ηλιακοί συλλέκτες Dionissos

Κάθε συλλέκτης αποστράγγισης Dionissos Drain είναι υψηλής απόδοσης επίπεδος συλλέκτης σφραγισμένος με EPDM και επισφραγισμένος με ειδικό πολυπρισματικό  κρύσταλλο υψηλής αντοχής και διαπερατότητας.  Οι συλλέκτες διαθέτουν πλευρικά και στην πλάτη μόνωση από πετροβάμβακα.

Βάση για τους δύο συλλέκτες

Χάρη στη συμπαγή βάση των συλλεκτών αλλά και τις εφαρμογές τοποθέτησης που παρέχονται από την GAUZER η εγκατάσταση του drain back Integra  μπορεί να γίνει και σε επίπεδη οροφή και σε επικλινή στέγη.